Phân tích & sửa bài map "a bookstore in 2000 and now"IELTS WRITING TASK 1

· Writing

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Phân tích & sửa bài map "a bookstore in 2000 and now"IELTS WRITING TASK 1

I. Đề bài

The maps below show a bookstore in 2000 and now

Phân tích & sửa bài map "a bookstore in 2000 and now"IELTS WRITING TASK 1

II. Phân tích

Tham khảo từ vựng sẽ dùng trong bài map này:

 • floor plan (bản đồ sàn) = layout = bố trí mặt bằng (In the 2000 floorplan,…)
 • display section / area = khu vực trưng bày 
 • remain intact: giữ nguyên 

IELTS TUTOR lưu ý dạng map dễ nhất cứ mỗi năm sẽ viết một thân bài nhé, triển khai bố cục như sau:

 • Overall: 
 • Body 1: Viết về năm 2000
 • Body 2: Viết về Now
  • Overall: các phần lúc trước rời rạc thì trong layout mới đã tập hợp thành 1 nhóm (several scattering book sections have been consolidated to make space for the introduction of some new services)
  • Body 1 - Năm 2000: 
   • Fiction là nơi tốn diện tích nhất (fiction was the most dominating genre which occupied the largest L-shaped shelves running along the top wall and half of the right-side one)
   • Hobbies, Cookery & Art chiếm diện tích khiêm tốn ở phía giữa 
  • Body 2 - Now: 
   • Entrance, Travel, New books & Service desk vẫn giữ nguyên (the area right after the entrance has been kept intact with space dedicated to the travel and new book sections)
   • Đoạn Fiction chữ L năm 2000 được chia gọn gàng lại (the L-shaped area has been divided into 4 nearly equal sections to accommodate art, cookery and fiction at the top, and non-fiction on the right, which has allowed the removal of the four separate display area) >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "accomodate" tiếng anh 
   • Non-fiction section nhường chỗ cho cafe (the non-fiction section in 2000 has been removed to establish a cafe to improve customers’ experience)

III. Bài HS IELTS TUTOR viết được sửa kĩ

Bài viết được sửa kĩ càng của bạn học sinh lớp IELTS WRITING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR, có thể download xuống để tham khảo kĩ nhé

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking