Phân tích"the centre of a small town called Islip" IELTS WRITING TASK 1 (Kèm bài sửa HS IELTS TUTOR đi thi đạt 6.0)

· Writing

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Phân tích & sửa bài map"the centre of a small town called Islip" IELTS WRITING TASK 1

I. Đề bài

The maps below show the centre of a small town called Islip as it is now, and plans for its development.

The maps below show the centre of a small town called Islip as it is now, and plans for its development.

II. Phân tích

 • IELTS TUTOR lưu ý:

 • Đối với map ở hiện tại & tương lai như bài này thì body 1 viết về hiện tại sẽ chia hiện tại, body 2 sẽ chia tương lai

 • Dạng map dễ nhất cứ mỗi năm sẽ viết một thân bài nhé, triển khai bố cục như sau:

  • Overall: Có sự thay đổi lớn ( this centre’s layout will change dramatically) & Nổi bật nhất trong planned development là xây dựng đường vành đai (a ring road around the centre) 
  • Body 1: now 
   • Còn đơn giản với a main road runs through its centre from east to west
   • a row of shops along either side of the main road
   • a countryside area far in the north.
  • Body 2: planned development
   • Thay đổi dễ thấy nhất là đường vành đai (The plan is to totally change its layout into a circle area for pedestrians only, which will be covered by a dual carriageway)  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "cover" tiếng anh
   • countryside & shops ở phía bắc thì bị dỡ bỏ để xây dựng a bus station, a shopping centre and a car park. 
   • Shops ở phía nam thì còn (the countryside and the row of shops in the north will be eradicated, but the row of shops in its southern side will remain intact)
   • School giữ nguyên, nhưng park thì bị thu hẹp lại & được chuyển vào trong khu đi bộ (The school will remain unchanged outside the circle but a park is planned to be relocated inside the pedestrian area)

III. Sửa bài viết HS IELTS TUTOR

Bài viết được sửa kĩ càng của bạn học sinh lớp siêu cấp tốc target 6.0 lớp IELTS WRITING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR, có thể download xuống để tham khảo kĩ nhé

Bạn học sinh này của IELTS TUTOR đi thi đã đạt target 6.0 writing nhé

Bạn học sinh này của IELTS TUTOR đi thi đã đạt target 6.0 writing nhé 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE