Phân tích & sửa đề"Marketing and promotion is the key to a successful business"IELTS WRITING

· Writing

Bên cạnh giải đáp Vì sao IELTS Writing Học Mãi vẫn 5.0?, IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích & sửa đề"Marketing and promotion is the key to a successful business"IELTS WRITING

I. Đề bài

Marketing and promotion is the key to a successful business. To what extent do you agree?

III. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Từ vựng topic Advertising

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Đầu tiên có thể tham khảo về định nghĩa:
  • Marketing refers to activities a company undertakes to promote the buying or selling of a product or service. Marketing includes advertising, selling, and delivering products to consumers or other businesses.
  • In marketing, promotion refers to any type of marketing communication used to inform target audiences of the relative merits of a product, service, brand or issue, most of the time persuasive in nature.
 • Nếu theo hướng TOTALLY AGREE có thể triển khai bài như sau:
  • Intro câu 2: Totally agree với quan điểm đề cho là "Marketing and promotion is the key to a successful business"
  • Body 1: Nêu lí do thứ 1 vì sao Totally agree với quan điểm đề cho:
   • Main idea: marketing and promotion creates a bridge between company and customer >> connect a company and its customers >>  growth of the business.
   • Supporting idea: Without enough marketing and promotion it is difficult for the enterprises to go into people’s minds and succeed.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng "Without" trong câu điều kiện
   • Example: 
  • Body 2: Nêu lí do thứ 2 vì sao Totally agree với quan điểm đề cho:
   • Main idea: When firms advertise their products, they make customers aware of the speciality of the products. 
   • Supporting idea: It is essential to make the customers understand the product’s features, services, price, and other attributes that differentiate it from its competitors. 
   • Example: 

IV. Bài viết của HS IELTS TUTOR được sửa kĩ

Bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 kèm 1 của IELTS TUTOR target 7.0 và đã học gần hết chương trình và sắp thi nên bài viết khá ổn nhé, có thể download file xuống để tham khảo kĩ càng nha

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking