Phân tích & sửa đề"Nowadays many adults have full-time jobs and the proportion of their lives spent on work is very high"IELTS WRITING

· Writing

Bên cạnh hướng dẫn em cách phân tích đề thi cùng đính kèm bài sửa bài viết của học sinh IELTS TUTOR đi thi hôm đấy và mới nhận kết quả thi 5.5 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích & sửa đề"Nowadays many adults have full-time jobs and the proportion of their lives spent on work is very high"IELTS WRITING

I. Đề bài

Nowadays many adults have full-time jobs and the proportion of their lives spent on work is very high. Some of them are under high stress and ignore the other parts of life. What are causes & effects?

II. Từ vựng

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý với dạng bài này, như IELTS TUTOR đã hướng dẫn đối với lớp IELTS WRITING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR, để bố cục chặt chẽ thì có thể chia bố cục như sau:

  • Body 1: Viết về causes vì sao workers thường under high stress and ignore the other parts of life
    • Cause 1: bữa nay việc làm ăn cũng như là trong công việc có quá nhiều áp lực nên dễ dẫn đến stress vì làm việc quá nhiều
    • Cause 2: bữa nay càng ngày nhu cầu về vật chất của con người gia tăng, tiêu sản bủa vây nên phải làm việc nhiều để có tiền trả cho các tiêu sản đó 
  • Body 2: Viết về các effects
    • Effect 1: tác động xấu của Cause 1 --> dẫn đến ít thời gian cho gia đình --> ít quan tâm đến con cái vợ con, mối quan hệ đổ vỡ 
    • Effect 2: tác động xấu của Cause 2 --> làm việc quên ngày tháng để tiêu dùng làm cuộc sống lúc nào cũng áp lực, càng ngày càng materialistic 

IV. Sửa bài viết HS IELTS TUTOR

Bài viết được sửa kĩ càng của bạn học sinh lớp siêu cấp tốc target 6.0 lớp IELTS WRITING & SPEAKING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR, có thể download xuống để tham khảo kĩ nhé

Bạn HS đi thi và đạt 7.0 mặc dù bạn học lớp IELTS SIÊU CẤP TỐC 6.0 nhé

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking