Giải đề"The table below gives information about the underground railway systems in six cities" (Kèm bài sửa HS đã thi đạt 7.0) - Đề thi 4/4/2024

· Writing

Bên cạnh phân tích kĩ càng đề thi IELTS GENERAL TASK 2 ngày 4/8/2020, kèm bài sửa cho hs đi thi thật, IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích & sửa đề"The table below gives information about the underground railway systems in six cities" (HS đã thi đạt 7.0)

I. Đề bài

The table below gives information about the underground railway systems in six cities.

The table below gives information about the underground railway systems in six cities.

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Bài này sẽ có nhiều cách nhóm số liệu khác nhau, bài này mặc dù có năm nhưng chỉ đơn thuần là năm để báo cáo thông tin, nên vẫn thuộc biểu đồ không có xu hướng ngày tháng 
 • Có thể chia bố cục 2 đoạn thân bài như sau:
  • Overall 
  • Body 1: London + Paris + Tokyo (3 nước có date opened lâu đời nhất + số liệu 2 tiêu chí còn lại cao nhất)
   • London: The London underground is the oldest system, opened in 1863. It is also the largest system, with 394 kilometres of route.  
   • Paris: 
    • The second largest system, in Paris, is only about half the size of the London underground, with 199 kilometres of route. 
    • It serves more people per year (1191)
   • Tokyo: While only third in terms of size, the Tokyo system is easily the most used, with 1927 million passengers per year.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  CÁCH DÙNG "WHILE" TIẾNG ANH
  • Body 2: Còn lại 
   •  Los Angeles has the youngest underground railway of the 6 cities, dating back to only 2001 and covers the second least railway route of 28 km
   • It is Kyoto that consists of the least number of travellers (45 passengers).

IV. Sửa bài viết HS IELTS TUTOR

Bài viết được sửa kĩ càng của bạn học sinh lớp siêu cấp tốc target 6.0 lớp IELTS WRITING & SPEAKING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR, có thể download xuống để tham khảo kĩ nhé

Bạn học sinh đi thi đạt 7.0 mặc dù học lớp 6.0 thôi nhé

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE  

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE