Phân tích & sửa đề "The table and pie chart give information about population in Australia" IELTS WRITING TASK 1

· Writing

Bên cạnh hướng dẫn kĩ đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 2 về Relocating Business to Regional Areas (kèm bài sửa của học sinh đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích & sửa đề"The table and pie chart give information about population in Australia" IELTS WRITING TASK 1

I. Đề bài

The table and pie chart give information about population in Australia according to different nationalities and areas

The table and pie chart give information about population in Australia according to different nationalities and areas

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý dạng mixed này có thể bố cục bài như sau:

  • Overall: Australian chiếm lớn nhất (the vast majority of Australian people claim their ancestry to be of Australian origin) & các quốc tịch đều sống phần lớn ở city (most Australian people, regardless of their ethnicity, are city dwellers)
  • Body 1: Viết biểu đồ tròn mô tả những điểm sau (lưu ý nên có so sánh - đối chiếu & nêu số liệu):
  • Body 2: Viết table 

IV. Sửa bài viết HS IELTS TUTOR

Bài viết được sửa kĩ càng của bạn học sinh lớp siêu cấp tốc target 7.0 lớp IELTS WRITING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR, có thể download xuống để tham khảo kĩ nhé

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking