Phân tích & sửa essay"The three pictures below show three different kinds of bridges"IELTS WRITING TASK 1

· Writing

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích & sửa essay"The three pictures below show three different kinds of bridges"IELTS WRITING TASK 1

I. Đề bài

The three pictures below show three different kinds of bridges. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

The three pictures below show three different kinds of bridges. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

1. Cách 1

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Câu overall (chọn 1-2 trong các ý sau): 
  • It is readily apparent that concrete girder bridges are potentially the longest and tallest while suspension bridges allow for the largest ships to pass underneath. >> IELTS TUTOR lưu ý Paraphrase "it is clear that" như thế nào?
  • Arch bridges are not as tall or long and admit only the smallest ships
  • The three bridges are designed according to the water body where they are situated, and thus differ greatly in terms of size and structures (Nhìn chung, ba loại cầu này được thiết kế dựa trên vùng nước nơi chúng được xây. Vì vậy, chúng khác nhau đáng kể về cấu trúc cũng như là kích cỡ)
 • Thân bài vì bài này mô tả về 3 cây cầu khác nhau (three different kinds of bridges) nên rõ ràng nhất có thể chia thân bài thành 3 đoạn, mỗi đoạn viết về 1 bridge, có thể phân bố như sau:
  • Body 1:  (Looking first of all at arch bridges)
   • Archbridge được xây dựng ở khu vực hồ, có chiều dài 200m và phần vòm cong phía dưới cách đáy hồ 100m. Khoảng cách như vậy nhằm để cho tàu nhỏ có thể di chuyển qua được.
    • The permissible height is no more than 100 meters, and the length is typically under 200m. 
    • These bridges are built over lakes, have a conical shape, and cover the smallest ships. >> IELTS TUTOR lưu ý Paraphrase từ "build" tiếng anh
  • Body 2:  Viết về cầu số 2. concrete grinder bridge (Turning next to the concrete girder bridge)
   • Concrete grider bridge được xây dựng ở khu vực sông. Cấu tạo bao gồm nhiều cột trụ được xếp đều cách nhau 200m. Phần mặt cầu (deck) cách đáy sông nhiều nhất là 300m để cho thuyền kích cỡ trung bình di chuyển.
    • Concrete girder bridges can be an indeterminate length, though the maximum height is 300m. 
    • Concrete bridges are built over rivers and require a series of piers spaced under 200m apart to provide support, only allowing for the passage of medium-sized ships.
  • Body 3: Viết về cầu số 3 suspension bridge (Regarding the suspension bridge) 
   • Suspension bridge: Là loại cầu kích cỡ lớn nhất, phù hợp với vùng biển rộng và sâu nơi tàu lớn di chuyển. Cấu tạo gồm 2 cột trụ kích cỡ lớn được đặt cách nhau từ 400m đền 2000m. (Hai cột trụ này được hỗ trợ nhờ cấu trúc thanh treo dây cáp (cable suspenders).
    • The modern suspension bridge can be between 400 and 2000m long, and it is possible to build it over very deep seas as long as there is shallow land for pier structures to link at either end. >> IELTS TUTOR lưu ý Phân biệt within / without/ between / among & middle
    • The distance between piers enables the largest ships to traverse below safely.

2. Cách 2

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Ngoài ra còn có cách khác phân tích theo từng đặc điểm, tuy nhiên cách này sẽ mất nhiều thời gian và có khả năng đi thi sẽ không kịp thời gian 

IV. Sửa bài viết HS IELTS TUTOR

Bài viết được sửa kĩ càng của bạn học sinh lớp 6.0 IELTS WRITING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR, có thể download xuống để tham khảo kĩ nhé

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc