Phân tích"The bar graph shows the global sales (in billions of dollars) of different types of digital games between 2000 and 2006"IELTS WRITING TASK 1 (Kèm bài sửa HS IELTS TUTOR)

· Đề thi IELTS thật,Task 1

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích"The bar graph shows the global sales (in billions of dollars) of different types of digital games between 2000 and 2006"IELTS WRITING TASK 1 (Kèm bài sửa HS IELTS TUTOR)

I. Đề bài

The bar graph shows the global sales (in billions of dollars) of different types of digital games between 2000 and 2006

The bar graph shows the global sales (in billions of dollars) of different types of digital games between 2000 and 2006

II. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn:

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé
  • Overall:
   • Sales of games for three out of the four platforms rose each year  (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt khác: the sales of mobile phone games, online games and handheld games increased while console games saw a decrease)
   • Handheld games were the best-selling category.
  • Body 1: Viết về Handheld Games + Console Games 
   • Handheld games 
    • In 2000, its revenue stood at about 11 billion dollars.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng từ "income" tiếng anh
    • Handheld games showed steady sales in the years 2004 and 2005 with approximately 15 billion dollars. (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt khác: From 2000 to 2004, this figure saw a steady rise to 15 billion dollars before remaining stable over the next year)
    • In 2006, handheld games’ sales surged to approximately 18 billion dollars.
   • Console games
    • Console games showed almost the same sales of around 5 billion dollars in the first two years of time.  (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt khác: in 2000, the revenue from the sales of console games was about 6 billion dollars)
    • In 2006, console games witnessed a gradual drop to only 2.5 billion dollars   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách paraphrase từ "income" (Diễn đạt"thu nhập"tiếng anh)
  • Body 2: Viết về Online Games + Mobile Phone Games 
   • Online games + Mobile Games 
    • There was no sale of online games recorded in 2000, and only about .5 billion online games were sold out in the next year. (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt khác: No figures were given for mobile phone games and online games)
    • Mobile phone games and online games drastically increased to approximately 7 and 9 billion dollars, respectively  in 2006  (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt khác: Online game sales recorded at 9 billion, whereas mobile phone games sales were crossed  billion in 2006)  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Paraphrase từ"dramatically"

IV. Sửa bài viết HS IELTS TUTOR

Bài viết được sửa kĩ càng của bạn học sinh lớp IELTS WRITING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR, có thể download xuống để tham khảo kĩ nhé.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0