Phân tích"The bar shows the percentage of people going to cinemas in one European country in different days"IELTS WRITING TASK 1

· Task 1

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích"The bar shows the percentage of people going to cinemas in one European country in different days."IELTS WRITING TASK 1

I. Đề bài

The bar shows the percentage of people going to cinemas in one European country in different days.

The bar shows the percentage of people going to cinemas in one European country in different days.

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dạng gì: bar graph (có năm)
 • Chủ ngữ của bài: the percentage of people going to cinemas in one European country on different days.
 • Đơn vị của bài: %
 • Chia thì gì, vì sao: quá khứ vì toàn năm quá khứ
 • Câu Overall: 
  • Trong cả 3 năm, thì số liệu thứ 6-7-CN luôn là cao hơn các thứ khác, trong đó Saturday luôn top (xét hàng ngang) People in this country tended to go to the cinema on weekends rather than on working days.
  • Số liệu giữa các năm giữa các thứ thì biến động, lúc lên lúc xuống, đặc biệt có friday là bằng nhau cả 3 năm (xét hàng dọc) there were only small fluctuations in people’s preference of which day to go to the cinema over the examined period. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Mô tả số liệu IELTS Writing Task 1
 • Bố cục cách viết 2 đoạn thân bài (cách dễ nhất là gom những số liệu tương đồng lại thành 1 group)
  • Body 1: số liệu Monday, Tuesday, Wednesday
   • Less than a fifth of the total popular went to the cinema for a movie between Monday and Thursday, with Tuesday recording the highest figures at approximately 20% in 2003, 17% in 2005 and 19% in 2007. 
   • The level of participation on Wednesday roughly halved from 16% in 2003 to its lowest attendance rate in 2007.
  • Body 2: số liệu Friday, Saturday, Sunday
   • Nearly half of the surveyed citizens went to the cinema on Saturday, with the attendance rising from 40% in 2003 reached a peak of 40% prior to a drop of around 3% in 2007. 
   • Friday saw no change in the participation rate, remaining at exactly 30% during the given period while on Sunday the figures rose from 30% in 2003 to 34% in 2005 and dropped to 32% in 2007 

IV. Sửa bài viết HS IELTS TUTOR

Bài viết được sửa kĩ càng của bạn học sinh lớp IELTS WRITING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR, có thể download xuống để tham khảo kĩ nhé

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc