Phân tích "The chart below compares the percentage of time Australian mothers and fathers spent helping their children with four activities in 2013 " IELTS WRITING TASK 1(Đề thi 17/12/2022)

· Task 1,Đề thi IELTS thật

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích "The chart below compares the percentage of time Australian mothers and fathers spent helping their children with four activities in 2013 " IELTS WRITING TASK 1(Đề thi 17/12/2022)

I. Đề bài

The chart below compares the percentage of time Australian mothers and fathers spent helping their children with four activities in 2013

The chart below compares the percentage of time Australian mothers and fathers spent helping their children with four activities in 2013

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé
  • Overall:
   • Mothers attended more frequently than fathers in all pursuits. 
   • While parents together spent the highest proportion on having fun with their children, fathers liked to help young people with their assignments, and preparing clothes was mothers’ favourite preserve.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  CÁCH PARAPHRASE TỪ "SPEND" TIẾNG ANH
  • Body 1: Viết về Dressing + Homework 
  • Body 2: Viết về Playing games + Preparing for bed

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0