Phân tích"The chart below shows the amount of energy generated from wind in four countries from 1985 to 2000"IELTS WRITING TASK (Đề thi computer-based 8.12.2022)

· Đề thi IELTS thật,Task 1

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích"The chart below shows the amount of energy generated from wind in four countries from 1985 to 2000"IELTS WRITING TASK (Đề thi computer-based 8.12.2022)

I. Đề bài

The chart below shows the amount of energy generated from wind in four countries from 1985 to 2000

The chart below shows the amount of energy generated from wind in four countries from 1985 to 2000

II. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn:

III. Phân tích

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0