Phân tích "The chart below shows the total number of minutes (in billions) of telephone calls in the UK, divided into three categories, from 1995- 2002" IELTS WRITING TASK 1

· Task 1,Cam

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích "The chart below shows the total number of minutes (in billions) of telephone calls in the UK, divided into three categories, from 1995- 2002" IELTS WRITING TASK 1.

I. Đề bài

The chart below shows the total number of minutes (in billions) of telephone calls in the UK, divided into three categories, from 1995- 2002

The chart below shows the total number of minutes (in billions) of telephone calls in the UK, divided into three categories, from 1995- 2002

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé
  • Overall: 
   • British citizens talked over the local land-lines the most (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt khác: the highest amount of time was spent on fixed line local calls)
   • Mobile phone gained a huge popularity over the time.  (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt khác: The time spent on fixed line national and international calls had a slow rise while the number of minutes spent on mobile phones increased sharply in the last four years)
  • Body 1: National & international - Fixed line + Mobiles 
   • National & international - Fixed line
   • Mobiles
    • Mobile minutes increased rapidly from approximately 3 billion in 1995 to around 15 billion in 1999. 
    • Mobile phone usage nearly doubled from approximately 22 billion minutes in 2000 to 40 billion in 2001.  
  • Body 2: Local - fixed

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0