Phân tích"The charts below show the percentage of total spendings of a school in UK in 1981, 1991 and 2001​"IELTS WRITING TASK 1 (Sửa bài HS IELTS TUTOR đạt 6.5)

· Task 1,Đề thi IELTS thật

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích"The charts below show the percentage of total spendings of a school in UK in 1981, 1991 and 2001"IELTS WRITING TASK 2

I. Đề bài

The charts below show the percentage of total spendings of a school in UK in 1981, 1991 and 2001

The charts below show the percentage of total spendings of a school in UK in 1981, 1991 and 2001

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé
  • Overall:
  • Body 1: Viết về Teachers’ salaries & Other workers’ salaries
   • Viết về Teachers’ salaries 
    • In 1981, 40% of the school’s budget went on teachers’ salaries. This figure rose to 50% in 1991, but fell again by 5% in 2001. 
   • Viết về Other workers’ salaries
  • Body 2: Viết về Furniture & equipment, Resources: books & Insurance 
   • Viết về Furniture & equipment - Resources
    • The percentages for resources and furniture/equipment fluctuated. The figure for resources was highest in 1991, at 20%, and the proportion of spending on furniture and equipment reached its peak in 2001, at 23%.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng tính từ "functional" tiếng anh 
   • Viết về Insurance
    • Expenditure on insurance stood at only 2% of the total in 1981, but reached 8% in 2001.

IV. Bài sửa HS IELTS TUTOR

Có thể download bản word bài viết của bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR nhé. Bạn Hs đã đi thi và đạt target 6.5 writing & overall 7.5

Có thể download bản word bài viết của bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR nhé. Bạn Hs đã đi thi và đạt target 6.5 writing & overall 7.5

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0