Phân tích"The charts below show the price of exported rice from Thailand and Vietnam from 2012 to 2015"IELTS WRITING TASK 1(Đề thi IELTS 20/6/2020)

· Đề thi IELTS thật,Task 1

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích"The charts below show the price of exported rice from Thailand and Vietnam from 2012 to 2015"IELTS WRITING TASK 1(Đề thi IELTS 20/6/2020)

I. Đề bài

The charts below show the price of exported rice from Thailand and Vietnam from 2012 to 2015

The bar chart shows the number of hours worked by men & women per week in Australia in 2007.

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé
  • Overall:
   • The price of exported rice from Thailand was generally higher than the price of exported rice from Vietnam.
   • The price of exported rice from both countries fluctuated significantly throughout the period.
  • Body 1: Viết về biểu đồ 1
   • Viết về năm 2012+2013
   • Viết về năm 2014+2015
    • The price remained relatively stable in 2014 and 2015, ending both years at around $100 million per ton.
  • Body 2: Viết về biểu đồ 2
   • The price of exported rice from Vietnam started at around $150 million per ton in January 2012 and increased to $170 million per ton in December
   • The price declined in 2013, ending the year at around $100 million per ton.
   • The price declined in 2015, ending the year at around $50 million per ton.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0