Phân tích"The charts give information about two genres of TV programmes watched by men and women and four different age groups in Australia."IELTS WRITING TASK 1

· Bar chart

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích"The charts give information about two genres of TV programmes watched by men and women and four different age groups in Australia."IELTS WRITING TASK 1

I. Đề bài

The charts give information about two genres of TV programmes watched by men and women and four different age groups in Australia.

The charts give information about two genres of TV programmes watched by men and women and four different age groups in Australia.

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé
  • Body 1: Viết về biểu đồ 1
   • Reality shows are more popular among women than men (nêu số liệu)
   • The percentage of people who watch reality shows increases with age, from 50% of 16-24 year olds to 68% of over-45s.
  • Body 2: Viết về biểu đồ 2
   • Both men and women like game shows in equal percentages nêu số liệu)
   • The percentage of people who watch game shows peaks in the 45+ age group, at 60%.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK