Phân tích "The diagram below shows how oil is extracted in the production of perfume" IELTS WRITING TASK 1 (Đề thi 13/10/2022)(1/10/2022 paper-based)

· Task 1,Đề thi IELTS thật

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích "The diagram below shows how oil is extracted in the production of perfume" IELTS WRITING TASK 1 (Đề thi 13/10/2022)(1/10/2022 paper-based)

I. Đề bài

The diagram below shows how oil is extracted in the production of perfume

The diagram below shows how oil is extracted in the production of perfume

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dạng process này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé
  • Overall: 
   • The presented linear process involves fairly straightforward steps, beginning with the boiling of the input material and culminating in the refined essential oil   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "involve" tiếng anh
  • Body 1:
   • A cylinder of water is brought to boiling point
   • The steam extracted from the boiler facilitates the vaporization process in the second container  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ"facilitate"tiếng anh
   • Steam is used to increase the temperature of the tube, allowing aromatic raw plant materials to mix and produce oil 
  • Body 2: 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0