Phân tích "The diagram below shows the steps in the hiring process at ACME corporation" IELTS WRITING TASK 1 (Đề thi máy 16/8/2022)

· Đề thi IELTS thật,Task 1

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích "The diagram below shows the steps in the hiring process at ACME corporation." IELTS WRITING TASK 1.

I. Đề bài

The diagram below shows the steps in the hiring process at ACME corporation.    

The diagram below shows the steps in the hiring process at ACME corporation.    

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dạng process này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé.
  • Overall: There are numerous steps in the recruitment process at the company based on whether or not the applicant meets, or does not meet, the basic qualifications to be hired and a period of probation. (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt khác: The Acme Corporation has a rigorous recruitment process in place with many stages that need to be followed over the course of at least one year)
  • Body 1:
   • The applicant must submit his or her application followed by their attendance at a qualifying interview. 
   • If the applicant meets the basic qualifications established by the Acme Corporation, and then the recruit will be asked to take an aptitude test. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng danh từ "qualification" 
   • If these qualifications are not met, then the recruit will not be employed.
  • Body 2: 
   • Once the recruit has been employed for a six-month period of probation, a six-month evaluation process will follow. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng từ "period" tiếng anh 
   • If the recruit has failed this probation, their employment will end. 
   • After this year of probation and evaluation, the recruit is either recommended for a permanent position or rejected with no offer of employment. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng từ "after" tiếng anh 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0