Phân tích"The diagrams below give information on transport and car use in Edmonton"IELTS WRITING TASK 1 (kèm bài HS IELTS TUTOR được sửa)

· Task 1,Đề thi IELTS thật

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích"The diagrams below give information on transport and car use in Edmonton"IELTS WRITING TASK 1

I. Đề bài

The diagrams below give information on transport and car use in Edmonton

The diagrams below give information on transport and car use in Edmonton

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé
  • Overall:
  • Body 1: Viết về biểu đồ 1
   • The car is the most popular means of transport in this city, with 45% of the people saying that they prefer to commute by car. 
   • The second most popular form of transport is the LRT (nêu số liệu) while busses and taxis are the main means of transport for the rest of the people (nêu số liệu)   (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt khác: travel by car is the highest figure, at 45%. This is followed by LRT at 35%, while travel by bus and taxi or taxi each represent only 10%)  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "follow" tiếng anh
  • Body 2: Viết về biểu đồ 2
   • 55% of the people need to commute to work by car. (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt khác: In term of reasons for using the car in Edmonton, the reasons given relate mainly to work, with a figure of 55% for commuting to work and 45% for business)
   • Cars are also used a lot for taking children to school or business purposes (nêu số liệu) 
   • Only 15% of drivers are doing their shopping, and, similarly, 15% need to travel by car for leisure.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng danh từ "purpose" tiếng anh

IV. Sửa bài viết HS IELTS TUTOR

Bài viết được sửa kĩ càng của bạn học sinh lớp IELTS WRITING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR, có thể download xuống để tham khảo kĩ nhé.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0