Phân tích"The graph below shows consumers’ average annual expenditure on cell phone, national and international fixed-line and services in America between 2001 and 2010"IELTS WRITING TASK 1(kèm bài HS IELTS TUTOR được sửa)

· Đề thi IELTS thật,Task 1

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích"The graph below shows consumers’ average annual expenditure on cell phone, national and international fixed-line and services in America between 2001 and 2010 "IELTS WRITING TASK 1

I. Đề bài

 • The graph below shows consumers’ average annual expenditure on cell phone, national and international fixed-line and services in America between 2001 and 2010 
The graph below shows consumers’ average annual expenditure on cell phone, national and international fixed-line and services in America between 2001 and 2010

II. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn:​

III. Phân tích

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé
  • Overall:
   • While the yearly spending on mobile phones increased significantly, the opposite was true for national landline phone expenditure.   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "spend" tiếng anh
   • The figure for international fixed-line service was lowest among three kinds over the period shown.
  • Body 1:
   • In 2001
    • There was an average of nearly $700 spent on national landline phone services by US residents, in comparison with only around $200 a piece on mobile phone and international landline services (nêu số liệu)
   • Over the next five years (2005)
    • The average amount spent on national fixed-line phone services fell substantially by approximately $200. 
    • Yearly spending on cell phone services witnessed a significant increase of roughly $300. 
    • The figure for overseas landline services remained stable at $300.
  • Body 2: 
   • In 2006
   • From the year 2006 onwards
    • The average yearly expenditure on mobile phones surpassed that on national fixed-line phones and mobile phones became the most common means of communication (nêu số liệu)  (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt khác: Yearly spending on mobile phone services increased to nearly $750 in the last year while the figure for national landline phone ones decreased to about $400 at the end of the period)
    • There was a stability in the figure for overseas phone calls.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Paraphrase về "thu nhập"(income) & "chi tiêu"(expenditure
  • IELTS TUTOR lưu ý:
   • Bài này nếu chia 2 đoạn thân bài theo đối tượng thì có thể sẽ viết thiếu chữ nên sẽ chia theo thời gian nhé 

IV. Sửa bài viết HS IELTS TUTOR

Bài viết được sửa kĩ càng của bạn học sinh lớp IELTS WRITING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR, có thể download xuống để tham khảo kĩ nhé.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0