Phân tích"The graph below shows the information of communication technology about percentages of people using different devices in the UK between 1998 and 2008."IELTS WRITING TASK 1 (Kèm bài sửa HS IELTS TUTOR)

· Task 1,Đề thi IELTS thật

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích"The graph below shows the information of communication technology about percentages of people using different devices in the UK between 1998 and 2008."IELTS WRITING TASK 1 (Kèm bài sửa HS IELTS TUTOR)

I. Đề bài

The graph below shows the information of communication technology about percentages of people using different devices in the UK between 1998 and 2008.

The graph below shows the information of communication technology about percentages of people using different devices in the UK between 1998 and 2008.

II. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn:

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

IV. Sửa bài viết HS IELTS TUTOR

Bài viết được sửa kĩ càng của bạn học sinh lớp IELTS WRITING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR, có thể download xuống để tham khảo kĩ nhé. Bạn HS IELTS TUTOR đi thi và đạt 6.0 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0