Phân tích"The chart below shows the expenditure on 3 categories with proportions among residents in the UK in 2004."IELTS WRITING TASK 1 (Kèm bài sửa HS IELTS TUTOR đi thi đạt 6.0)

· Đề thi IELTS thật,Task 1

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích"The chart below shows the expenditure on 3 categories with proportions among residents in the UK in 2004.."IELTS WRITING TASK 1 (Kèm bài sửa HS IELTS TUTOR)

I. Đề bài

The chart below shows the expenditure on 3 categories with proportions among residents in the UK in 2004.

The chart below shows the expenditure on 3 categories with proportions among residents in the UK in 2004.

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé
  • Overall:
   • As age advanced, the spending priorities of people changed because older age groups spent more on food and drink and entertainment.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng danh từ"priority"tiếng anh
   • The spending on food and drinks was the least by the under 30s, and the highest by the above 76 age group.
  • Body 1: Food & Drink + Entertainment 
   • The largest proportion of spending went on food and drinks in most age groups, except for the under 30s and those between 61 and 75 years of age. (nêu số liệu 2 nhóm này)
   • Nêu số liệu Entertainment….
  • Body 2: Restaurant 
   • Expenditure on restaurant was almost similar among all age groups below 60 years because they spent 12- 14% on this sector.   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng từ"almost"tiếng anh
   • The 61-75 and the 76+ age groups spent 2% and 7% respectively on restaurant 

IV. Sửa bài viết HS IELTS TUTOR

Bài viết được sửa kĩ càng của bạn học sinh lớp IELTS WRITING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR, có thể download xuống để tham khảo kĩ nhé. Bạn HS IELTS TUTOR đi thi và đạt 6.0 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0