Phân tích "The graph below shows the number of enquiries received by the Tourist Information Office in one city over a six-month period in 2011." IELTS WRITING TASK 1(Đề thi IELTS 16/2/2023)

· Đề thi IELTS thật,Task 1

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích "The graph below shows the number of enquiries received by the Tourist Information Office in one city over a six-month period in 2011." IELTS WRITING TASK 1(Đề thi IELTS 16/2/2023)

I. Đề bài

The graph below shows the number of enquiries received by the Tourist Information Office in one city over a six-month period in 2011.

The graph below shows the number of enquiries received by the Tourist Information Office in one city over a six-month period in 2011.

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé.
  • Overall
   • The number of enquiries received by letter or email experienced a slight decrease while a substantial rise of enquiries was recorded in the site and via telephone.
  • Body 1: Viết số liệu giảm
   • In January, the figure for enquiries by letter or email stood at nearly 800, and then a marginal drop of 200 units was observed in the next six months.
  • Body 2: Viết số liệu tăng
   • Starting at just over 400 units in January, the number of off-site enquiries witnessed a significant increase to 1900 units in Jun. 
   • Despite a higher starting point, with 900 enquiries which doubled the number of enquiries received in person, the volume of telephone ones had undertaken the offline cases, with only 1600 enquiries in June >> IELTS TUTOR lưu ý Cách paraphrase động từ"receive"(Diễn đạt"nhận" tiếng anh)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0