Phân tích"The graph below shows the number of magazines sold in 5 different countries in 2005 and 2015. A prediction for 2025 is also given"IELTS WRITING TASK 1(Đề thi IELTS 1/7/2023)

· Đề thi thật Task 1

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích"The graph below shows the number of magazines sold in 5 different countries in 2005 and 2015. A prediction for 2025 is also given.IELTS WRITING TASK 1(Đề thi IELTS 1/7/2023)

I. Đề bài

The graph below shows the number of magazines sold in 5 different countries in 2005 and 2015. A prediction for 2025 is also given

The graph below shows the number of magazines sold in 5 different countries in 2005 and 2015. A prediction for 2025 is also given

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0