Phân tích "The line graph below shows the production of paper, wood pulp and sawn-wood in the UK from 1980 to 2000." IELTS WRITING TASK 1(Đề thi IELTS 19/4/2023)

· Đề thi IELTS thật,Task 1

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích "The line graph below shows the production of paper, wood pulp and sawn-wood in the UK from 1980 to 2000." IELTS WRITING TASK 1(Đề thi IELTS 19/4/2023)

I. Đề bài

The line graph below shows the production of paper, wood pulp and sawn-wood in the UK from 1980 to 2000.

The line graph below shows the production of paper, wood pulp and sawn-wood in the UK from 1980 to 2000.

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé.
  • Overall:
   • Paper and packaging was produced the most in three years surveyed. 
   • Paper and packaging showed overall growth over the years whilst the opposite was true for the other two categories >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng danh từ "growth" tiếng anh 
  • Body 1: Viết về paper & packaging 
   • In 1980, the global production of paper and packaging was around 230 million tonnes, which increased to 250 million tonnes a decade later and then surged to 350 million tonnes by 2000.
  • Body 2: Viết về Sawn-Wood & Wood Pulp
   • In 1980, sawn-wood production and wood pulp production stood at approximately 200 million tonnes and 160 million tonnes, respectively >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng & paraphrase "respectively"/ "respective"
   • Sawn-wood production saw a significant decline to a low of 130 million tonnes in 2000 while wood pulp production showed only a slight decrease in 1990 (nêu số liệu) before recovering to slightly less than its initial figure.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0