Phân tích "The line graph shows the number of people who used different communication services in the world" IELTS WRITING TASK 1 (Sửa bài HS IELTS TUTOR đạt 5.5)

· Task 2,Cam

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích "The line graph shows the number of people who used different communication services in the world" IELTS WRITING TASK 1 (Sửa bài HS IELTS TUTOR đạt 5.5)

I. Đề bài

The line graph shows the number of people who used different communication services in the world.

The line graph shows the number of people who used different communication services in the world.

II. Kiến thức liên quan

III. Paraphrase

1. people who used different communication services in the world

IELTS TUTOR lưu ý các cách paraphrase như sau:

 • "Individuals utilizing/employing/taking advantage of diverse means of communication/different communication channels/a range of communication services globally"(IELTS TUTOR giải thích: Người dùng sử dụng nhiều phương tiện truyền thông toàn cầu)
 • "Users of varied communication methods/various communication services around the world"(IELTS TUTOR giải thích: Người sử dụng nhiều phương pháp truyền thông trên toàn thế giới)
 • "Individuals relying on/making use of/making the most of various communication tools/different communication options/diverse communication networks  worldwide/a wide range of communication resources worldwide"(IELTS TUTOR giải thích: Người sử dụng nhiều công cụ truyền thông trên toàn thế giới)
 • "Global users of multiple communication services HOẶC: Worldwide users of multiple communication platforms HOẶC: Global users of diverse communication methods and tools"(IELTS TUTOR giải thích: Người dùng toàn cầu của nhiều dịch vụ truyền thông)
 • "People utilizing a variety of communication technologies/various modes of communication globally"(IELTS TUTOR giải thích: Người sử dụng nhiều công nghệ truyền thông toàn cầu)

2. cellular phone service

IELTS TUTOR lưu ý các cách paraphrase như sau:

 • Mobile phone network
 • Cellular network
 • Mobile telecommunications service
 • Cellular telecommunications service
 • Mobile phone network service
 • Mobile communication service

IV. Phân tích

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé
  • Overall:
   • All services experienced some growth over the 10 year period, with cell phone and Internet services experiencing the most growth and becoming the most popular forms of communication.>> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn Cách dùng tính từ"popular"tiếng anh
   • Có thể thêm ý này cũng được nếu thiếu chữ: The others experienced minimal growth over the years.
  • Body 1: Viết về category có xu hướng tăng ít (Landline service, Mobile broadband, Fixed broadband)
   • Viết về Landline service (cuối giai đoạn giảm)
    • Throughout this 10-year period, little change was seen in the use of landline service, at about 20 users per 100 inhabitants. >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn Cách dùng động từ "top" tiếng anh
    • The figure for the years 2006-2008 saw a modest decline to around 19 users per 100 inhabitants
   • Viết về 2 số liệu tương đồng Mobile broadband, Fixed broadband
    • Mobile and fixed broadband had yet to be introduced by 2002. 
    • The figures for these two services rose slightly to roughly 5 users per 100 inhabitants in the last year.
  • Body 2: Viết về category có xu hướng tăng nhiều (Cellular phone service, Internet service)
    • In 1998, the figures for cell phone and Internet users stood at around 5 per 100 inhabitants. 
    • They both grew over the remaining years, with cell phone service gaining the higher position in 2008, at more than 60 users per 100 in habitants. >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn Cách dùng also tiếng anh
    • This number was approximately three times as much as that of Internet service in the same year.

V. Bài sửa HS IELTS TUTOR

Có thể download bản word bài viết của bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR nhé. Bạn Hs đã đi thi và đạt 5.5 writing

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0