Phân tích "The pictures below show how tea is produced. They also illustrate the process of making a cup of tea" IELTS WRITING TASK 1 (23/6/2022 COMPUTER-BASED)

· Đề thi IELTS thật,Task 1

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích "The pictures below show how tea is produced. They also illustrate the process of making a cup of tea" IELTS WRITING TASK 1 (23/6/2022 COMPUTER-BASED)

I. Đề bài

The pictures below show how tea is produced. They also illustrate the process of making a cup of tea.

 
Phân tích"The pictures below show how tea is produced. They also illustrate the process of making a cup of tea"IELTS WRITING TASK 1 (23/6/2022 COMPUTER-BASED)

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0