Phân tích"The table below shows the percentage of patients saying the service was very good"IELTS WRITING TASK 1 (Kèm bài sửa HS IELTS TUTOR đạt target 6.5)

· Task 1,Đề thi IELTS thật

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích"The table below shows the percentage of patients saying the service was very good"IELTS WRITING TASK 1 (Kèm bài sửa HS IELTS TUTOR đạt target 6.5)

I. Đề bài

The table below shows the percentage of patients saying the service was very good.

The table below shows the percentage of patients saying the service was very good.

II. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn:

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé
  • Overall:
   • Hospital C performed the most extraordinary as most patients thinked highly of its staff, waiting time, treatment quality and aftercare.   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "think" tiếng anh
   • Hospital B received the least praise for almost all studied categories.
  • Body 1: Viết về Hospital C
   • The vast majority of patients (81%) were very satisfied with staff, slightly lower than its treatment quality and aftercare by 3% and 1% respectively while 92% of patients favored its time allocation.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách Paraphrase "I THINK" trong IELTS
  • Body 2: Viết về Hospital A+B
   • Hospital A: 
    • Nearly equal number of people were satisfied with treatment and aftercare service at 85% for the former and 83% for the latter. 
    • While the staff preference was 74%, which was slightly less preferable.   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng cấu trúc ĐẢO NGỮ tiếng anh
    • Noticeable is that the lowest number of people (46%) were content with its waiting time. 
   • Hospital B: 
    • The situation became barely satisfactory with the lowest percentages of respondents enjoying its three aspects of staff, treatment, aftercare service at 38%, 68%, 70%, respectively, except waiting time which gained satisfaction from 53% of patients, which was the second highest number in this category.

IV. Sửa bài viết HS IELTS TUTOR (đi thi đạt 6.5 IELTS WRITING)

Bài viết được sửa kĩ càng của bạn học sinh lớp IELTS WRITING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR, có thể download xuống để tham khảo kĩ nhé. Bạn HS đã đi thi và đạt target 7.0 overall (writing 6.0)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0