Phân tích"The bar chart shows the different modes of transport used to travel to and from work in one European city in 1960, 1980 and 2000"IELTS WRITING TASK 1 (Kèm bài sửa HS IELTS TUTOR đạt target 6.5)

· Đề thi IELTS thật,Task 1

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích"The bar chart shows the different modes of transport used to travel to and from work in one European city in 1960, 1980 and 2000"IELTS WRITING TASK 1 (Kèm bài sửa HS IELTS TUTOR đạt target 6.5)

I. Đề bài

The bar chart shows the different modes of transport used to travel to and from work in one European city in 1960, 1980 and 2000

The bar chart shows the different modes of transport used to travel to and from work in one European city in 1960, 1980 and 2000

II. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn:

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

IV. Sửa bài viết HS IELTS TUTOR (đi thi đạt 6.0 IELTS WRITING)

Bài viết được sửa kĩ càng của bạn học sinh lớp IELTS WRITING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR, có thể download xuống để tham khảo kĩ nhé. Bạn HS đã đi thi và đạt target 7.0 overall (writing 6.0)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0