Phân tích "The table below shows the results of surveys in 2005, 2010 and 2015 about McGill University." IELTS WRITING TASK 1

· Task 1,Đề thi IELTS thật

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích "The table below shows the results of surveys in 2005, 2010 and 2015 about McGill University." IELTS WRITING TASK 1.

I. Đề bài

The table below shows the results of surveys in 2005, 2010 and 2015 about McGill University.

The table below shows the results of surveys in 2005, 2010 and 2015 about McGill University.

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé.
  • Overall:
   • The most striking set of statistics relate to approval for student services.
  • Body 1: Số liệu giao động (teaching quality, library resources, range of modules offered)
   • There was an overall improvement in ratings for teaching quality though the increase was relatively small (74 percent in 2005 rising to 78 percent in 2015), and there was a decline in the interim (72 percent in 2010) >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng phó từ"relatively"tiếng anh
   • There was also a fluctuation in attitudes to library resources, rising from 86 percent to 88 percent in the first five years and then falling by one percent in 2015. 
   • There were poor ratings at the beginning of the period for the range of modules offered (39 percent in 2005), and they got worse, falling steadily to 31 percent in 2010 and 25 percent in 2015.
  • Body 2: Số liệu không thay đổi + tăng đều (student services, sports and social facilities)
   • There was a sharp increase in the number of students giving student services a good rating, particularly in the first five years: from 54 percent in 2005, to 81 percent in 2010, and 95 percent in 2015. 
   • Good ratings for the university’s sports and social facilities were identical throughout, at 65 percent. 
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0