Phân tích"The tables show the number of research students in Australian universities in 2001 and 2010"IELTS WRITING TASK 1 (Kèm bài sửa HS IELTS TUTOR đạt target 6.5)

· Đề thi IELTS thật,Task 1

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích"The tables show the number of research students in Australian universities in 2001 and 2010"IELTS WRITING TASK 1 (Kèm bài sửa HS IELTS TUTOR)

I. Đề bài

The tables show the number of research students in Australian universities in 2001 and 2010.

The tables show the number of research students in Australian universities in 2001 and 2010.

II. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn:

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé
  • Overall:
   • There was a strong growth in the total number of research students between 2001 and 2010  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn   Cách dùng danh từ "growth" tiếng anh
   • Significantly more local students enrolled in research courses compared to international students.
  • Body 1: Viết về bảng 1 
   • The number of local research students rose slightly from 33,577 to 39,488 during the 9-year-period. 
   • There was an almost threefold increase in that of international students, jumping from over 5,000 in 2001 to nearly 14,600 students in 2010.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn   Cách dùng động từ "grow" tiếng anh
   • This resulted in an increase of around 15,000 in the total amount of research students in Australian universities, though by 2010
  • Body 2:  Viết về bảng 2+3 
   • Viết về Local Students 
   • Viết về International students 
    • In 2001, the proportion of international research students who were male, which accounted for 9% of the total, was more than double that of females (4%). 
    • 9 years later, the figures for female international students increased and overtook that of males, reaching 15% and 12% of the total respectively.

IV. Sửa bài viết HS IELTS TUTOR (đi thi đạt 6.5 IELTS WRITING)

Bài viết được sửa kĩ càng của bạn học sinh lớp IELTS WRITING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR, có thể download xuống để tham khảo kĩ nhé. Bạn HS đã đi thi và đạt target 6.5

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0