Phân tích "The two maps illustrate the changes of a school campus from 1985 to 2012" IELTS WRITING TASK 1

· Map

I. Đề bài

The two maps illustrate the changes of a school campus from 1985 to 2012.

Đề IELTS Writing Task 1

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dạng map này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé
  • Overall:
   • The campus area became more modernized with better educational and recreational facilities during the period shown 
  • Body 1: Viết về map 1
   • In 1985, only 1500 students enrolled in the school   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "enrol" tiếng anh
   • Cái bao quát nhất của Map 1985 chính là playing field (rất rộng) → nối đến car park  qua 1 street (an enormous playing field was linked to a big car park through a street) >> Sau đó mình sẽ nên mô tả office >> library with a smaller car park >> opposite là a two-storey classroom block 
  • Body 2: Viết về map 2
   • In 2012, the number of registered students was nearly double that in 1985
   • The playing field was narrowed to be smaller in the size to make way for swimming pooll and health club   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "narrow" tiếng anh
   • The car park which was located near the library in 1985 was removed/demolished, and trees were planted to replace it 
   • The classroom block was made/constructed higher, turning into a 3-storey building  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "construct" tiếng anh
   • There were two more classes built up next to the Resource area

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0