Quốc gia nào bắt đầu bằng chữ THE trong tiếng anh

· Grammar

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR tổng hợp và hướng dẫn Quốc gia nào bắt đầu bằng chữ THE tiếng anh, đây là lỗi sai mà rất rất nhiều bạn học sinh của lớp IELTS ONLINE của IELTS TUTOR mắc lỗi

I. Dùng THE với một số nước

1. Dùng the với các quốc gia có tên số nhiều

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I have never been to the Netherlands.
 • Do you know anyone who lives in the Philippines?

2. Dùng the với các quốc gia bao gồm các từ "cộng hòa", "vương quốc" hoặc "tiểu bang" trong tên của họ.

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • She is visiting the United States.
 • James is from the Republic of Ireland.

3. The được sử dụng trước tên các nước có hai từ trở lên

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The United States (Hợp chủng quốc Hoa Kì)
  • The United Kingdom

  3. List các tên nước thường gặp có the

  IELTS TUTOR tổng hợp các tên nước thường có THE, nhớ học kĩ

  - (the) Bahamas
  - the Democratic Republic of the Congo
  - (the) Czech Republic
  - (the) Dominican Republic
  - (the) Gambia
  - (the) Former Yugoslav Republic of Macedonia
  - (the) Maldivies
  - (the) Marshall Islands
  - (the) Federated States of Micronesia
  - (the) Netherlands
  - (the) Philippines
  - (the) Seychelles
  - (the) Solomon Islands
  - (the Republic of) South Africa
  - (the) United Arab Emirates
  - (the) United States of America
  - (the) United Kingdom
  - (the) Republic of Ireland

  II. Không dùng THE với nước

  (ngoại trừ các trường hợp ở mục I đã dùng THE)

  1. Không dùng the với tên của một quốc gia (ngoại trừ các trường hợp đã nêu bên trên).

  Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • Germany is an important economic power.
   • He's just returned from Zimbabwe.

   2. “The” sẽ không được sử dụng trước tên nước có một từ hoặc các nước mà băt đầu là “new” hoặc là từ chỉ phương hướng

   Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

    • Vietnam, New Zealand, South Africa.

    Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

    >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

    >> IELTS Intensive Listening

    >> IELTS Intensive Reading

    >> IELTS Cấp tốc