Phân tích đề"Some people believe they should be able to keep all the money they earn and should not pay the tax to the state" IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh Cách học IELTS READING hiệu quả, IELTS TUTOR Phân tích đề"Some people believe they should be able to keep all the money they earn and should not pay the tax to the state" IELTS WRITING

I. Đề bài

Some people believe they should be able to keep all the money they earn and should not pay the tax to the state. To what extent do you agree or disagree?

hoặc:

Some people believe that they should keep all the money they have earned and should not pay tax to the state. Do you agree or disagree?

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Bài này IELTS TUTOR chọn theo hướng TOTALLY DISAGREE thì sẽ triển khai như sau:
  • Intro câu 2: totally disagree với quan điểm trên vì những lí do sau:
  • Body 1: lí do 1 vì sao không đồng ý với quan điểm đề cho 
   • Main idea: tax là để xây dựng sự bền vững của quốc gia, nên mọi người nên có trách nhiệm đóng góp phần thu nhập vào 
   • Supporting idea
   • Example
  • Body 2: lí do 2 vì sao không đồng ý với quan điểm đề cho 
   • Main idea: tax làm cân bằng giàu nghèo
   • Supporting idea: nếu mà người giàu không đóng thuế thì chính phủ không có tiền hỗ trợ cho người nghèo. Dẫn đến tệ nạn xh
   • Example

IV. IELTS TUTOR hướng dẫn triển khai ý

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

broken image