Phân tích & sửa đề"Some teachers think that international student exchange would be beneficial for all teenage school students. Do you think its advantages will outweigh the disadvantages?" IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 2 về Relocating Business to Regional Areas (kèm bài sửa của học sinh đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Phân tích & sửa đề"Some teachers think that international student exchange would be beneficial for all teenage school students. Do you think its advantages will outweigh the disadvantages?" IELTS WRITING TASK 2

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài

Some teachers think that international student exchange would be beneficial for all teenage school students. Do you think its advantages will outweigh the disadvantages?

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Đối với dạng outweigh nếu theo hướng TOTALLY (advantages > disadvantages) có thể phân bố bố cục như sau:
  • Intro câu 2: nêu ý kiến advantages > disadvantages
  • Body 1: nêu lí do thứ 1 vì sao advantages > disadvantages có thể triển khai:
   • Main idea: international student exchange giúp cải thiện các kĩ năng xã hội quốc tế (They can develop their social skills by sharing their experiences with other exchange students and get a deeper insight into the culture by immersing themselves in the local community)   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Từ vựng & ideas topic "Student exchange program" IELTS
   • Supporting idea: Because of their broader perspective and their exposure to international communities, they are sought after by companies that operate in different parts of the world (có thể nêu 1 nửa câu phản lại để không bị bắt bẻ là chưa nói về disadvantages: không phủ nhận international student exchange có thể làm học sinh bị culture shock lúc ban đầu nhưng nếu trẻ được chuẩn bị & huấn luyện tốt trước khi tham gia exchange sẽ nhanh chóng vượt qua)
   • Example: 
  • Body 2: nêu lí do thứ 2 vì sao advantages > disadvantages có thể triển khai:
   • Main idea: international student exchange giúp học sinh tự lập hơn (It is not uncommon for Vietnamese parents to take decisions on their children’s behalf even after they turn adults)
   • Supporting idea: Without daily support from their parents, these students have to learn to cook, clean, manage their budgets and make their own decisions.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng từ "support" tiếng anh
   • Example: 

IV. Sửa bài HS IELTS TUTOR

Bài viết được sửa kĩ càng của bạn học sinh lớp 7.0 IELTS WRITING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR, có thể download xuống để tham khảo kĩ nhé

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE