Phân tích & sửa essay"In some countries, some criminal trials in the court are shown on the TV and the general public can watch them" IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh phân tích đề thi thật task 1 viết thư của IELTS GENERAL được sửa rất kĩ bởi giáo viên cho bạn học sinh đã đi thi ngày 05/7/2020 và đạt 6.0 nhé, IELTS TUTOR tổng hợp kĩ Phân tích & sửa essay"In some countries, some criminal trials in the court are shown on the TV and the general public can watch them" IELTS WRITING TASK 2

I. Đề bài

In some countries, some criminal trials in the court are shown on the TV and the general public can watch them. Do you think the advantages outweigh the disadvantages?

II. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Từ vựng topic Rules & laws IELTS

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với bài outweigh  cách dễ nhất để làm sẽ theo hướng  TOTALLY, với  đề  này  nếu  theo quan điểm advantages > disadvantages  thì có thể bố cục như sau:
  • Intro câu 2: advantages > disadvantages
  • Body 1: lí  do  thứ  1 vì  sao  advantages > disadvantages có  thể  triển  khai  
   • Main idea: Việc  truyền  hình  các  buổi  xét  xử  sẽ mang  tính chất răn đe để  những  kẻ  có  dã  tâm  phạm  tội  sợ  không  phạm  tội  nữa  (this will give a deterrent to the potential criminals)
   • Supporting  idea: When people who intend to commit a murder watch the trial on a murderer on TV, they abandon the offence or become law-abiding citizens at least in a short period due to the harsh sentence in the case (có  thể  nói  một câu nhẹ  ở đây để  có  sự  so  sánh: mặc  dù  xét  sử  như  vậy  có  ảnh  hưởng  đến  privacy  tuy  nhiên  việc  xã  hội  nhiều  người  phạm  tội  vẫn tác  hại hơn nhiều nên công  khai truyền hình xét xử là tốt nhất) 
   • Example : 
  • Body 2: lí  do  thứ  2 vì  sao  advantages > disadvantages
   • Main idea: Truyền  hình    các  buổi  xét  xử  sẽ giúp  cho  người  dân  có  thêm  kiến  thức đề phòng thủ đoạn của tội phạm (Details in testimonies of offenders and stories from plaintiffs can give valuable lessons for television viewers to avoid similar danger)
   • Supporting  idea:
   • Example : 

IV. Sửa bài HS IELTS TUTOR

Bài viết được sửa kĩ càng của bạn học sinh lớp 6.0 IELTS WRITING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR, có thể download xuống để tham khảo kĩ nhé

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking