"Tẩy xoá" khi viết bài IELTS WRITING

· Advice

I. Kiến thức liên quan

II. "Tẩy xoá" khi viết bài IELTS WRITING

1. Xoá một vài từ

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Hoàn toàn ổn khi xoá một vài từ trong IELTS writing. Một điều tự nhiên là bạn muốn thay đổi một từ khi đọc lại vì nó mang lỗi hoặc do một lý do khác. 
 • Nếu viết bằng bút bi xoá nhẹ nhàng đừng bôi đen sẽ rất dơ: Từ cần xoá

2. Thêm từ sử dụng ký hiệu: "v"

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Kí hiệu  v hoàn toàn ổn, tuy nhiên cần  chắc  chắn  kí  hiệu  rõ  ràng  dễ  thấy  

  3. Bài viết tẩy xoá nhiều sẽ gây mất thiện cảm

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Bài viết tẩy xoá nhiều sẽ gây ấn tượng xấu viết bài cẩu thả không chăm chút dẫn đến điểm thấp nên cần phải lập  dàn bài kĩ trước khi viết nhé 

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

   >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

   >> IELTS Intensive Listening

   >> IELTS Intensive Reading

   >> IELTS Intensive Speaking