Template Introduction, bố cục 2 đoạn thân bài & conclusion IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Template IELTS WRITING TASK 2

IELTS TUTOR trả lời câu hỏi CÓ NÊN HỌC TEMPLATE IELTS WRITING & SPEAKING?

I. Giới thiệu chung về template IELTS WRITING TASK 2

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Nhìn chung đưa ra 1 template mẫu cho tất cả các dạng essay của IELTS WRITING TASK 2 là không thể vì mỗi dạng essay sẽ phải giải quyết vấn đề khác nhau nên nếu rập khuôn template cho tất cả các dạng essay thì rất dễ dẫn đến việc khiến học sinh sai task response - Đây là lỗi lạc đề rất dễ mắc phải trong IELTS WRITING 
 • Vậy nên, IELTS TUTOR khuyên các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 kèm 1 của IELTS TUTOR có thể dùng template nhưng cần phải hiểu rõ ở mỗi dạng essay khác nhau thì cần phải sửa đổi template để dùng cho phù hợp
 • Các hướng dẫn về template dưới đây của IELTS TUTOR trên nền tảng về bố cục là chính, còn từng dạng essay như thế nào thì cần phải đi vào chi tiết cách viết của từng dạng essay để sửa đổi cho phù hợp 

II. Template IELTS WRITING TASK 2

1. Introduction (Mở bài)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Template nên dùng sẽ là "In this day and age, more and more contemporary attention....." mục đích của template là giúp thí sinh vào phòng thi sẽ biết ngay mình đặt bút viết gì trước tiên
 • Tuy nhiên cần phải hiểu từng dạng essay để sửa đổi template (cụ thể là câu 2 của introduction) cho phù hợp 

2. Thân bài

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Đối với thân bài thì thực sự sẽ không có template nào áp dụng ứng hoàn toàn cho mọi dạng essay vì việc này chắc chắn dẫn đến rập khuôn và tỉ lệ sai task response rất cao
 • Nên bố cục thân bài một cách đơn giản giữa các ý chính 
  • Firstly, 
  • Secondly, 

2.1. Bố cục thân bài

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Quy tắc mà IELTS TUTOR mong muốn các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR nhớ kĩ là thân bài của IELTS WRITING luôn nên chỉ có 4 đoạn chứ không nên viết đến đoạn thứ 5 

2.2. Bố cục đoạn văn của từng thân bài

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Trong một đoạn văn của 1 đoạn thân bài thông thường nên bố cục như sau: Main idea >> Supporting idea >> Example cách triển khai đoạn văn như vậy rất dễ nhớ và có thể áp dụng cho toàn bộ các dạng essay của IELTS WRITING TASK 2 
 • Tất nhiên là sẽ có sự sửa đổi nếu gặp bài ngắn quá thì có thể linh động giải thích 2 câu hoặc có thể cho ví dụ 2 câu, nếu dài quá có thể rút ngắn lại câu supporting idea hoặc câu ví dụ tuỳ trường hợp 

3. Conclusion (Kết bài)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Thông thường template mà IELTS TUTOR mong muốn các bạn học sinh hướng dẫn là chỉ nên viết 1 câu cho conclusion, thường sẽ là câu paraphrase lại câu 2 introduction
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE  

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE