Phân tích & sửa đề"The chart below gives information about the amount of time children spend with their parents" IELTS WRITING

· Task 1

Bên cạnh hướng dẫn em cách viết IELTS WRITING không bị dài & Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích & sửa đề"The chart below gives information about the amount of time children spend with their parents" IELTS WRITING

I. Đề bài

The chart below gives information about the amount of time children spend with their parents

The chart below gives information about the amount of time children spend with their parents

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

Bước 1: Mô tả chung số liệu cả cột (màu xanh lá cây) (cha mẹ dành thời gian nói chung cho con ở các độ tuổi nói chung khoảng 8-10 hours) Bước 2: Mô tả số liệu riêng lẻ ở từng cột, ví dụ trẻ 0-1 dành bao nhiêu thời gian với ba, với mẹ & với ba + mẹ

IELTS TUTOR hướng dẫn chung các làm biểu đồ cột chồng (stacked bar chart)

 • Bước 1: Mô tả chung số liệu cả cột (màu xanh lá cây) (cha mẹ dành thời gian nói chung cho con ở các độ tuổi nói chung khoảng 8-10 hours) 
 • Bước 2: Mô tả số liệu riêng lẻ ở từng cột, ví dụ trẻ 0-1 dành bao nhiêu thời gian với ba, với mẹ & với ba + mẹ  

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Biểu đồ cột chồng hay cột thường cứ thấy 2 biểu đồ thì sẽ xem như dạng mixed, mỗi body viết 1 biểu đồ
 • Với biểu đồ này, tuy không có ghi rõ năm hay thời gian nhưng có độ tuổi, như vậy vẫn được xem là biểu đồ có xu hướng thời gian 
 • Phân chia bố cục intro & 2 đoạn thân bài như sau: 
  • Intro: 
   • The stacked bar charts delineate how much time children of various age groups spend with their parents.
  • Overall: 
  • Body 1: biểu đồ 1 (weekdays)
   • Mô tả chung (nguyên 1 cột chồng):
    • On weekdays, the overall time decreases from about 9.5 hours to 8 hours as children grow older until 5 old but bounces back years afterward to some 9 hours for the 8- 9-year-olds. 
   • Đi vào chi tiết từng phần nhỏ trong từng cột: 
    • Mother / Father: 
     • Across the age groups, the hour time spent by mother alone is similar at about 5 hours, significantly longer than that spent by father alone, which drops from 2 hours (0-1-year-old) to 1 (4-5-year-olds) rebounds to 2 hours (8-9-year-olds).   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "spend" tiếng anh
    • Both mother and father:  
     • The time spent by both parents together is the longest for the newborns (2 and then hours) while a quite similar length (around 1 hour or fewer) is shown in the other age groups.
  • Body 2: biểu đồ 2 (weekends)
   • Mô tả chung (nguyên 1 cột chồng):
    • Total time in companionship at weekends climbs from some 6 hours (0-1-year-old) to 10.5 hours (4-5-year-olds), which is followed by a continuous fall to approximately 9 hours (8-9-year-olds). 
   • Mô tả chi tiết từng phần nhỏ trong từng cột
    • Mother / Father: 
     • The mother’s contribution (around 3 hours) is substantially greater than the father’s, which fluctuates between nearly 0 and 1 hour.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Giải thích: Contribute to sth
    • Parents: 
     • The amount of time that children aged 0-9 spend with both parents becomes roughly 5.5 hours on average on weekends.  

IV. Sửa bài viết HS IELTS TUTOR

Bài nói transcript + audio được sửa kĩ càng của bạn học sinh lớp siêu cấp tốc target 7.0 lớp IELTS WRITING & SPEAKING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR, có thể download xuống để tham khảo kĩ nhé

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0