Phân tích & sửa đề"The chart below shows information about changes in average house prices in five different cities between 1990 and 2002 compared with the average house prices in 1989"IELTS WRITING

· Writing

Bên cạnh phân tích kĩ càng đề thi IELTS GENERAL TASK 2 ngày 4/8/2020, kèm bài sửa cho hs đi thi thật, IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích & sửa đề"The chart below shows information about changes in average house prices in five different cities between 1990 and 2002 compared with the average house prices in 1989"IELTS WRITING

I. Đề bài

The chart below shows information about changes in average house prices in five different cities between 1990 and 2002 compared with the average house prices in 1989.

The chart below shows information about changes in average house prices in five different cities between 1990 and 2002 compared with the average house prices in 1989.

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Bài này mặc dù có khoảng thời gian 1990-1995 & 1996-2002 nhưng số liệu tách rời nhau, tức là 2 giai đoạn này tách rời nhau, không nhất thiết cần so sánh các số liệu của 2 giai đoạn 1990-1995 & 1996-2002 với nhau nên sẽ xem như dạng mixed 
 • Xem bài như dạng mixed, mỗi biểu đồ 1 đoạn thân bài 
 • Overall: 
  • Body 2: Biểu đồ 2 
   • Homebuyers in New York also had to pay significantly more, with prices rising to 5% above the 1989 average
   • Homes in Tokyo remained cheaper than they were in 1989.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  PHÂN BIỆT "REMAIN & RETAIN" TIẾNG ANH
   • London house prices jumped to around 12% above the 1989 average.  
   • The cost of an average home in Madrid rose by a further 2%
   • Prices in Frankfurt remained stable (the figure increased by 1%)
  • Body 1: Biểu đồ 1
  • House prices fell overall between 1990 and 1995, but most of the cities saw rising prices between 1996 and 2002. 
  • London experienced by far the greatest changes in house prices over the 13-year period.

IV. Sửa bài viết HS IELTS TUTOR

Bài viết được sửa kĩ càng của bạn học sinh lớp siêu cấp tốc target 6.0 lớp IELTS WRITING & SPEAKING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR, có thể download xuống để tham khảo kĩ nhé

Bạn HS đã đi thi đạt 6.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc