Câu "overview /overall" nên đặt ở đâu IELTS WRITING TASK 1

· Writing

Bên cạnh phân tích kĩ càng đề thi IELTS GENERAL TASK 2 ngày 4/8/2020, kèm bài sửa cho hs đi thi thật, IELTS TUTOR hướng dẫn trả lời câu hỏi Câu "overview /overall" nên đặt ở đâu IELTS WRITING TASK 1

I. Kiến thức liên quan

II. Nên viết câu "overall/overview" sau introduction (mở bài)

Câu "overview /overall" nên đặt ở đâu IELTS WRITING TASK 1

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Câu hỏi của bạn học sinh lớp 7.0 IELTS WRITING cấp tốc 1 kèm 1 của IELTS TUTOR về việc nên đặt câu overview IELTS WRITING TASK 1 ở đâu 
    • IELTS TUTOR trả lời:
      • Overview có thể đứng ở đầu hoặc cuối bài. 
      • Lời khuyên của IELTS TUTOR đó là overview nên được viết ngay sau câu mở đầu để tránh trường hợp không kịp viết câu overview khi hết giờ nếu viết cuối bài 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc