PHÂN TÍCH ĐỀ"THE MAP BELOW SHOW THE CHANGES THAT TOOK PLACE IN THE TOWN AT THE SEASIDE RESORT OF LAGUNA BEACH BETWEEN 1950 AND 1990"IELTS WRITING TASK 1

· Writing

Bên cạnh cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), Hãy đọc kĩ PHÂN TÍCH ĐỀ"THE MAP BELOW SHOW THE CHANGES THAT TOOK PLACE IN THE TOWN AT THE SEASIDE RESORT OF LAGUNA BEACH BETWEEN 1950 AND 1990"IELTS WRITING TASK 1 từng bước phân tích để nắm cách chia bố cục cũng như viết bài không sai task response nhé!

I. Đề bài

THE MAP BELOW SHOW THE CHANGES THAT TOOK PLACE IN THE TOWN AT THE SEASIDE RESORT OF LAGUNA BEACH BETWEEN 1950 AND 1990.

THE MAP BELOW SHOW THE CHANGES THAT TOOK PLACE IN THE TOWN AT THE SEASIDE RESORT OF LAGUNA BEACH BETWEEN 1950 AND 1990

II. Từ vựng

IELTS TUTOR hướng dẫn Từ vựng topic "Map / Get lost"

III. Phân tích

 • Overall:
  • The area of Laguna Beach witnessed considerable changes over the period and transformed into a more tourist friendly beach (HOẶC IELTS TUTOR gợi ý thêm: The site of laguna beach experienced a sea change and transformed into a site of tourist attraction in 1990). >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng động từ "witness" tiếng anh
 • Body 1: Viết về 1950
  • The beach was open to the sea. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng danh từ "sea" tiếng anh
  • There were only a few beach huts located on the northern part of the beach between the sand dunes (HOẶC IELTS TUTOR gợi ý thêm: There were some beach huts which were in between sand dunes and hill track)
 • Body 2: Viết về 1970
 • Body 3: Viết về 1990
  • A surf school was established on the beach. 
  • The road that was constructed earlier remained unchanged.
  • The caravan park was transformed into a car park. 
  • The most noticeable development was that the villas were developed into a hotel. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng trạng từ "noticeably" tiếng anh
  • A pool was constructed next to the hotel.  
  • The sand dunes were turned into landscaped gardens. 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc