PHÂN TÍCH ĐỀ"The map below shows three proposed sites for a new supermarket (A, B and C) in the city of Pellington"IELTS WRITING TASK 1

· Writing

Bên cạnh cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), Hãy đọc kĩ PHÂN TÍCH ĐỀ"The map below shows three proposed sites for a new supermarket (A, B and C) in the city of Pellington"IELTS WRITING TASK 1 từng bước phân tích để nắm cách chia bố cục cũng như viết bài không sai task response nhé!

I. Đề bài

The map below shows three proposed sites for a new supermarket (A, B and C) in the city of Pellington.

The map below shows three proposed sites for a new supermarket (A, B and C) in the city of Pellington.

II. Từ vựng

IELTS TUTOR hướng dẫn Từ vựng topic "Map / Get lost"

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Đề yêu cầu là chọn địa điểm tối ưu cho a new supermarket A,B hoặc C 
 • Overall: 
  • Địa điểm A là tối ưu nhất vì tiếp cận được nguồn khách lớn & thuận tiện giao thông 
 • Body 1: Viết về địa điểm A+C
  • Địa điểm A: 
  • Địa điểm C
   • Nằm trong khu dân cư & Gần airport (IELTS TUTOR gợi ý: Cite C has the second largest residential area in Pellington, and there is an airport on its west side. Site A and C are separated by a long railway which is close to the traffic-free zone of site A)  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "separate" tiếng anh
 • Body 2: Viết về địa điểm B
  • Nằm ở countryside, có motorway (IELTS TUTOR gợi ý: There is a long and straight motorway, dividing site A and B from the north to the south)  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "divide" tiếng anh

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc