Phân tích "Two charts below show the percentage of qualified graduates in a particular country." IELTS WRITING TASK 1(Đề thi IELTS 28/3/2023)

· Đề thi IELTS thật,Task 1

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích "Two charts below show the percentage of qualified graduates in a particular country." IELTS WRITING TASK 1(Đề thi IELTS 28/3/2023)

I. Đề bài

Two charts below show the percentage of qualified graduates in a particular country.

Two charts below show the percentage of qualified graduates in a particular country.

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé.
  • Overall:
   • The First degrees in Arts and Sciences lost popularity, whereas the Masters and Doctoral courses gained popularity after a period of nearly three decades.
  • Body 1: Số liệu tăng (PhD Science, PhD Arts, Masters Arts)
   • In 1980, only 12% pursued Master's degrees in Arts, and a very small minority (2%) pursued PhDs in Arts while only 13% held PhDs in Science >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng động từ"pursue"tiếng anh 
   • In 2008, the percentage of PhD degree holders in Arts grew significantly from 2% to 7%, and the percentage of those with PhDs in Science increased to 30%.
   • In 2008, Graduates holding Masters in Arts were 13% 
  • Body 2: Số liệu giảm + giữ nguyên (Master Science, First degree Science, First degree Arts)
   • In 1980, the proportion of first degree Science graduates was just under a fifth while the proportion of Master's in Science graduates was nearly a third of the total.
   • In 2008, the figure for first degree Science graduates decreased to 10%, while the percentage of Master's Science graduates remained constant at 29%.
   • The percentage of graduates with a first degree in Arts decreased from 25% in 1980 to 11% in 2008.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0