Phân tích "The charts give information about world forest in five different regions." IELTS WRITING TASK 1(Đề thi IELTS 30/3/2023)

· Đề thi IELTS thật,Task 1

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích "The charts give information about world forest in five different regions." IELTS WRITING TASK 1(Đề thi IELTS 30/3/2023)

I. Đề bài

The charts give information about world forest in five different regions.

The charts give information about world forest in five different regions.

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé.
  • Overall:
   • A majority of world forest is located in Africa, but this region contributes the least to the world timber quantity >> IELTS TUTOR lưu ý CÁCH DÙNG TỪ "Majority" TIẾNG ANH
   • North America holds the lion’s share in timber production among six places. 
  • Body 1: Biểu đồ 1 
   • 27% of forest around the world is in Africa, heading first in the list, followed by North America, where one-fourth of the world's forests are. 
   • The other three regions namely, Europe, South America and Asia share 18%, 16% and 14% of world forest in turn >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng cụm "in turn" tiếng anh 
  • Body 2: Biểu đồ 2
   • The second chart reveals that the Americas hold more than 50% of the world's timber with 33% in the North and 23% in the South. 
   • Regarding Europe, the continent is home to one-fifth of the timber in the world. 18% of the world's timber is in Asia, which is double the figure for Africa with a negligible 9%.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0