Phân tích & Sửa đề"The table below gives information about student enrolments at Manchester University in 1937, 1967 and 2017"IELTS WRITING TASK 1

· Writing

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích đề"Describe the process of fish canning" IELTS WRITING TASK 1"

I. Đề bài

The table below gives information about student enrolments at Manchester University in 1937, 1967 and 2017.

The table below gives information about student enrolments at Manchester University in 1937, 1967 and 2017.

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Trước tiên đây là biểu đồ có sự thay đổi về thời gian nên sẽ dùng được các từ vựng chỉ sự tăng trưởng
 • Ở đây vừa có % vừa có number thì cũng viết bình thường nêu rõ ràng từng đơn vị 
 • Có thể phân bố bố cục như sau:
  • Overall:
  • Body 1: Viết về “new students” + “local students” 
   • The most noticeable changes concern the overall growth of student numbers, from 327 in 1937 to 6254 in 2017, and the proportions of local students, who constituted 55% of the total in 1937, but only 1-2% in 2017.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  CÁCH VIẾT OVERALL IELTS WRITING TASK 1
  • Body 2: Viết các số liệu còn lại 
   • The percentage of female enrolments did not rise steadily, but dropped between 1937 and 1967 (nêu số liệu)  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "enrol" tiếng anh
   • The percentage of the student population who came from abroad remained almost unchanged between 1937 and 1967, being 6% and 7% respectively, but rose markedly after that, so that by 2017 foreign students represented 32% of the total.

IV. Sửa bài viết HS IELTS TUTOR

Bài viết được sửa kĩ càng của bạn học sinh lớp siêu cấp tốc target 7.0 lớp IELTS WRITING & SPEAKING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR, có thể download xuống để tham khảo kĩ nhé

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc