Phân tích & Sửa đề"The diagram below shows how rain water is harvested in a local environment"IELTS WRITING TASK 1

· Writing

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích & Sửa đề"The diagram below shows how rain water is harvested in a local environment"IELTS WRITING TASK 1

I. Đề bài

The diagram below shows how rain water is harvested in a local environment

Phân tích & Sửa đề"The diagram below shows how rain water is harvested in a local environment"IELTS WRITING TASK 1

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Overall: 
  • Ocean water evaporates, falls as rain, and eventually runs back into the oceans again.
 • Nhìn vào process, sẽ thấy có 3 quá trình:
  • Ocean water evaporates —> tức là từ khi nước ở biển bốc hơi lên và đông đặc các hơi nước
  • Rain —> khi nước đông đặc lại thì sẽ tạo mây và gây mưa 
  • Run back into the oceans again —> tức là khi mưa xuống thì nước sẽ chảy ra nhiều hướng bao gồm, sau đó sẽ ra biển lại 
   • Lake 
   • Các mạch nước ngầm

Trong bài process, có thể chia đoạn thân bài theo đúng 3 đoạn như trên luôn cho dễ hiểu

IV. Sửa bài viết HS IELTS TUTOR

Bài viết được sửa kĩ càng của bạn học sinh lớp siêu cấp tốc target 7.0 lớp IELTS WRITING & SPEAKING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR, có thể download xuống để tham khảo kĩ nhé

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK