Phân tích & Sửa đề"The table below shows the changes in some household types in Great Britain from 1971 to 2007"IELTS WRITING

· Writing

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Phân tích & Sửa đề The table below shows the changes in some household types in Great Britain from 1971 to 2007.

I. Đề bài

The table below shows the changes in some household types in Great Britain from 1984 to 2020

The table below shows the changes in some household types in Great Britain from 1971 to 2007.

II. Từ vựng

III. Phân tích

Phân tích & Sửa đề"The table below shows the changes in some household types in Great Britain from 1971 to 2007"IELTS WRITING

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Đầu tiên có thể thấy số liệu có yếu tố thời gian qua các năm như vậy sẽ dùng từ vựng thể hiện sự tăng trưởng 
 • Các năm ở quá khứ nên sẽ chia theo thì quá khứ 
 • Bảng cho rõ ràng là PERCENTAGE % 
 • Có 2 số liệu nổi bật là “no children” & “dependent children” (group thành 1 nhóm) còn lại số liệu ngang ngang nhau và ít nổi bật nên sẽ để thành 1 nhóm  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách chọn lọc số liệu & thông tin quan trọng IELTS
 • Overall: 
  • Số liệu “No children & Dependent children” nổi bật trong toàn bộ biểu đồ của thời kì 
  • Số liệu qua các năm tăng hay giảm tuỳ vào category 
 • Có thể chia bố cục 2 đoạn thân bài như sau:
  • Body 1: No children & Dependent children
  • Body 2: One person, Non-dependent children & Lone parent
   • Số liệu “One person” tăng khá mạnh từ năm 1984 đến 2004, sau đó gần như giữ nguyên 
   • Số liệu “Non-dependent children” gần như giữ nguyên 
   • Số liệu “Lone parent” tăng khá mạnh trong cả giai đoạn 

IV. Sửa bài viết HS IELTS TUTOR

Bài viết được sửa kĩ càng của bạn học sinh lớp target 7.0 lớp IELTS WRITING & SPEAKING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR, có thể download xuống để tham khảo kĩ nhé

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking