Phân tích"The table below shows the percentage of adults in urban and rural areas who took part in four free time activities 1990 and 2010" IELTS WRITING TASK 1 (Đề thi 3/9/2022 computer-based)

· Đề thi IELTS thật,Task 1

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích "The table below shows the percentage of adults in urban and rural areas who took part in four free time activities 1990 and 2010" IELTS WRITING TASK 1 (Đề thi 3/9/2022 computer-based).

I. Đề bài

The table below shows the percentage of adults in urban and rural areas who took part in four free time activities 1990 and 2010.

The table below shows the percentage of adults in urban and rural areas who took part in four free time activities 1990 and 2010

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé.
  • Overall:
  • Body 1: Viết về xu hướng tăng (Reading + Photography)
   • Viết về Reading:
    • In 1990 approximately 61% of adults preferred reading in urban areas, whereas about 71% of youngsters read books in rural areas. >> IELTS TUTOR gợi ý Cách paraphrase từ "area" 
    • In the next two decades, both the areas and the figure stood at 78%.
   • Viết về Photography
    • 7% of young people in urban areas and 14% in rural ones did photography in 1990, and the percentages in 2010 were about 10% higher for both urban and rural areas.
  • Body 2: Viết về xu hướng giảm (Animated play + Playing)
   • No variations were noticed in the figures for youth who used to play in their free time (nêu số liệu) 
   • …..

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0