Phân tích"In many countries, there are 24-hour TV programs. Is it a positive or negative development?"IELTS WRITING TASK 2

· Đề thi IELTS thật,Task 2

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích "In many countries, there are 24-hour TV programs. Is it a positive or negative development? "IELTS WRITING TASK 2.

I. Đề bài

In many countries, there are 24-hour TV programs. Is it a positive or negative development?

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Câu thứ 2 Introduction của bài này thí sinh cần nêu cho được là theo mình 24-hour TV programs là negative or positive, đối với thí sinh target dưới 7 thì chỉ nên viết 1 là negative, 2 là positive không có viết giữa giữa, vừa negative vừa positive là kiểu gì cũng sai task response nhé! >> IELTS TUTOR lưu ý Lỗi sai Task Response thường gặp IELTS WRITING TASK 2
 • Giả sử thí sinh cho rằng 24-hour TV programs là hại thì ở phần thân cần nêu cho được 2 lí do vì sao theo mình 24-hour TV programs lại là hại, cùng với câu chứng mình, giải thích và ví dụ để support cho main idea mình vừa nêu nhé!
 • Ở câu kết luận Conclusion, thí sinh nhấn mạnh lại quan điểm của mình là 24 hour TV programs là hại.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dạng this is a positive or negative development? thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé.
 • Dạng this is a positive or negative development? có thể bố cục bài như sau (nếu theo hướng negative):
  • Body 1: Nêu lí do thứ 1 vì sao negative 
   • Main idea: late night viewing could cause issues for insomniacs and encourage people to stay up late  (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt khác: Watching screens for long periods of time can lead to difficulties falling asleep, disturbed sleep patterns and other health issues)
   • Supporting idea: Consequently, the ability of these individuals to function efficiently at work may be hampered. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ "Ability" tiếng anh
   • Example: 
  • Body 2: Nêu lí do thứ 2 vì sao negative 
   • Main idea: quality family time may diminish with excessive program watching.
   • Supporting idea: If a child prefers watching a screen than socialising or playing with their family members, it may impact their social development. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "prefer" tiếng anh
   • Example: 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK