CÁCH VIẾT BÀI IELTS WRITING KHÔNG THIẾU CHỮ

· Writing

Bên cạnh các phương pháp làm sao để học cho nhanh tiến bộ ở bất kì môn nào cũng như Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR cũng hướng dẫn thêm cho các em cách để không bao giờ viết thiếu chữ trong IELTS WRITING TASK 1 & 2 nữa.

I. Viết không đúng số chữ như yêu cầu có bị trừ điểm không?

1. LÚC CHẤM BÀI, GIÁM KHẢO (EXAMINER) CÓ ĐẾM SỐ CHỮ TRONG IELTS WRITING TASK 1 & 2 KHÔNG?

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Thông thường, thì examiner sẽ không đếm số chữ của các bạn, tuy nhiên nếu examiner nghi ngờ bài này sẽ thiếu chữ thì sẽ đếm nhé. Các bạn nghĩ là ai rãnh mà ngồi đếm số chữ, tuy nhiên với người đã chấm rất nhiều bài rồi, thì chỉ cần liếc sơ là examiner có thể ước lượng được bài có bị thiếu chữ hay là không, vì rất dễ chỉ cần đọc thấy thiếu thiếu phần nào đó là có thể gây nghi ngờ rồi. Vậy nên, các em cần phải: viết ít nhất là 150 từ cho task 1 và 250 từ cho task 2 
  • Nhất là trong IELTS WRITING TASK 1, các em phải học cho được cách paraphrase để không lặp lại y chan đề cho, vì nếu lặp thì cũng sẽ không được tính vào số chữ 

2. VIẾT THIẾU CHỮ TRONG IELTS WRITING CÓ BỊ TRỪ ĐIỂM KHÔNG?

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Sẽ bị trừ điểm rất rất nặng nhé, dưới 5.0 

3. VIẾT DƯ CHỮ TRONG IELTS WRITING CÓ BỊ TRỪ ĐIỂM KHÔNG?

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Nếu các em viết dài hơn số đó thì vẫn được, không bị trừ điểm tuy nhiên sẽ mất thời gian, mất thời gian viết không hoàn thành đầy đủ các phần (nhất là thiếu conclusion cho task 2) cũng sẽ bị trừ điểm rất nặng nhé 

II. NÊN VIẾT BAO NHIÊU CHỮ TRONG IELTS WRITING TASK 1 & 2

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Thông thường các em nên viết 160 words cho task 1 và 300 words cho task 2 

III. CÁCH KHÔNG VIẾT THIẾU CHỮ IELTS WRITING TASK 1

1. Học cách kéo dài câu

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Nên học các cụm dài dài, có thể áp dụng Template introduction Task 1 của IELTS TUTOR, nhất là các dạng Process và Map là dạng mà các em rất dễ bị thiếu từ, vậy thì hãy học cách kéo dài câu ra

2. Học cách Paraphrase lại đề

IELTS TUTOR lưu ý:

3. Viết bài theo bố cục chuẩn

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Thực ra, các em không cần thiết phải ngồi đếm từng từ, từng chữ để xem thử mình viết có đủ chưa, thực tế cho thấy nếu các em luyện tập viết nhiều lần, các em sẽ dễ dàng biết được bài đó có đủ chữ hay là chưa
  • Nếu như các em tuân theo bố cục Main idea >> Supporting idea >> Example trong IELTS WRITING TASK 2, thì rất khó để các em thiếu chữ nhé!

4. Học cách cho ví dụ

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Trong bố cục Main idea >> Supporting idea >> Example, cách dễ nhất nếu em cảm thấy mình còn thiếu chữ là hãy cho thêm một ví dụ nữa vào, như vậy vừa khiến bài của mình sinh động, rõ ràng cho main idea mà còn không bị thiếu chữ 

5. Hãy luyện tập nhiều lên, viết trên word để đo sẵn số chữ tạo thoái quen ước lượng chữ

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Cùng với việc thi trên máy tính, các em có thể viết bài trên word để có sẵn bộ đếm chữ, để biết được là mình thiếu chữ hay là không để mà cải thiện nhé!

IV. LÀM SAO ĐỂ VIẾT BÀI IELTS WRITING KHÔNG QUÁ DÀI

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking