[MUÔN THUỞ] LÀM THẾ NÀO ĐỂ BÀI IELTS WRITING TASK 1 & 2 KHÔNG BAO GIỜ THIẾU CHỮ?

· Writing

Bên cạnh chỉ cho các em các phương pháp làm sao để học cho nhanh tiến bộ ở bất kì môn nào, IELTS TUTOR cũng hướng dẫn thêm cho các em cách để không bao giờ viết thiếu chữ trong IELTS WRITING TASK 1 & 2 nữa.

1. LÚC CHẤM BÀI, GIÁM KHẢO (EXAMINER) CÓ ĐẾM SỐ CHỮ TRONG IELTS WRITING TASK 1 & 2 KHÔNG?

 • Thông thường, thì examiner sẽ không đếm số chữ của các bạn, tuy nhiên nếu examiner nghi ngờ bài này sẽ thiếu chữ thì sẽ đếm nhé. Các bạn nghĩ là ai rãnh mà ngồi đếm số chữ, tuy nhiên với người đã chấm rất nhiều bài rồi, thì chỉ cần liếc sơ là examiner có thể ước lượng được bài có bị thiếu chữ hay là không, vì rất dễ chỉ cần đọc thấy thiếu thiếu phần nào đó là có thể gây nghi ngờ rồi. Vậy nên, các em cần phải: viết ít nhất là 150 từ cho task 1 và 250 từ cho task 2 
 • Nhất là trong IELTS WRITING TASK 1, các em phải học cho được cách paraphrase để không lặp lại y chan đề cho, vì nếu lặp thì cũng sẽ không được tính vào số chữ 

2. VIẾT THIẾU CHỮ TRONG IELTS WRITING CÓ BỊ TRỪ ĐIỂM KHÔNG?

 • Sẽ bị trừ điểm rất rất nặng nhé, dưới 5.0 

3. VIẾT DƯ CHỮ TRONG IELTS WRITING CÓ BỊ TRỪ ĐIỂM KHÔNG?

 • Nếu các em viết dài hơn số đó thì vẫn được, không bị trừ điểm tuy nhiên sẽ mất thời gian, mất thời gian viết không hoàn thành đầy đủ các phần (nhất là thiếu conclusion cho task 2) cũng sẽ bị trừ điểm rất nặng nhé 

4. NÊN VIẾT BAO NHIÊU CHỮ TRONG IELTS WRITING TASK 1 & 2

 • Thông thường các em nên viết 160 words cho task 1 và 300 words cho task 2 

5. LÀM CÁCH NÀO ĐỂ KHÔNG BỊ VIẾT THIẾU CHỮ TRONG IELTS WRITING TASK 1

Học cách kéo dài câu

Các em nên học các cụm dài dài, có thể áp dụng Template introduction Task 1 của IELTS TUTOR, nhất là các dạng Process và Map là dạng mà các em rất dễ bị thiếu từ, vậy thì hãy học cách kéo dài câu ra

Học cách Paraphrase lại đề

6. LÀM CÁCH NÀO ĐỂ KHÔNG BỊ VIẾT THIẾU CHỮ TRONG IELTS WRITING TASK 2

6.1. Viết bài theo bố cục chuẩn

 • Thực ra, các em không cần thiết phải ngồi đếm từng từ, từng chữ để xem thử mình viết có đủ chưa, thực tế cho thấy nếu các em luyện tập viết nhiều lần, các em sẽ dễ dàng biết được bài đó có đủ chữ hay là chưa
 • Nếu như các em tuân theo bố cục Main idea >> Supporting idea >> Example trong IELTS WRITING TASK 2, thì rất khó để các em thiếu chữ nhé!

6.2. Học cách cho ví dụ

 • Trong bố cục Main idea >> Supporting idea >> Example, cách dễ nhất nếu em cảm thấy mình còn thiếu chữ là hãy cho thêm một ví dụ nữa vào, như vậy vừa khiến bài của mình sinh động, rõ ràng cho main idea mà còn không bị thiếu chữ 

6.3. Hãy luyện tập nhiều lên, viết trên word để đo sẵn số chữ tạo thoái quen ước lượng chữ

Cùng với việc thi trên máy tính, các em có thể viết bài trên word để có sẵn bộ đếm chữ, để biết được là mình thiếu chữ hay là không để mà cải thiện nhé!

7. LÀM SAO ĐỂ VIẾT BÀI IELTS WRITING KHÔNG DƯ CHỮ

Dư chữ trong IELTS WRITING sẽ làm các em không có thời gian để check lại lỗi trước khi nộp bài, như vậy task 1 nếu em nào viết 200 words là phải chấn chỉnh lại ngay nhé

7.1. TASK 1

Những lưu ý sau cần chú ý để không bị viết dư chữ

 • Không bài có bao nhiêu số liệu cũng phải mô tả cho bằng hết, đọc kĩ lưu ý 18 
 • Dùng các cấu trúc ngắn gọn, học kĩ cách mô tả số liệu, chứ không phải số liệu nào cũng phải diễn ra cho dài thật dài 
 • Task 1 tránh viết những câu chung chung, không năm tháng, không số liệu đã vào thân bài là phải có hết số liệu, viết vào vấn đề 
 • Thay vì viết nhiều câu đơn thì hãy viết câu ghép cho câu cú ngắn gọn lại
Ví dụ:

In Denmark, Belgium and Sweden, the figures for both coffee and bananas (around 2 million) were much lower than those for Switzerland and the UK, although there was a increase in the sales of all three countries

7.2. TASK 2

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK